Preliminarni rezultati pilotne raziskave Manjsoli.si

V maju 2022 smo zaključili pilotno raziskavo ManjSoli.si. V raziskavi smo uspeli zbrati skupno 125 vzorcev, na podlagi katerih smo skupaj z izpolnjenimi anketami pripravili nekaj preliminarnih rezultatov pilotne raziskave.

Ilustracija: Storyset

1

Ocenjen vnos soli in kalija

Povprečen ocenjen vnos soli med udeleženci pilotne raziskave je znašal 10,1 g soli/dan. Ženske so imele v povprečju nižji vnos soli kot moški, kar je razvidno tudi na spodnjem grafu. Prav tako je povprečen ocenjen vnos kalija znašal 3,3 g K/dan, pri čemer med spoloma ni bilo večje razlike.

Preliminarni rezultati ocene vnosa soli in kalija v pilotni raziskavi ManjSoli.si

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča zmanjšanje dnevnega vnosa soli na manj kot 5 g/dan in povečanje vnosa kalija na 90 mmol/dan (3,51 g/dan) z namenom preprečevanja oziroma boljšega nadzora visokega krvnega tlaka [1,2]. Povprečni ocenjeni vnos soli med udeleženci je za približno 2x presegal priporočene vrednosti. Tudi povprečen vnos kalija v pilotni raziskavi ni dosegel priporočil.

2

Odnos do soli

Med osebami, pri katerih je bil ocenjen previsok vnos soli, jih skoraj 60% meni, da dnevno zaužijejo ravno prav soli. Slabih 10% teh oseb je bilo mnenja, da jo zaužijejo malo, 13% preveč in 18% veliko. 

Med osebami, pri katerih je bil ocenjen previsok vnos soli, jih 6% poroča, da je za njih zmanjšanje vnosa soli v njihovi prehrani povsem nepomembno, skoraj 14% pa dokaj nepomembno. Dobra novica je, da je skupno več kot 50% oseb, pri katerih je bil ocenjen previsok vnos soli, poročalo, da jim je zmanjšanje vnosa soli v prehrano dokaj pomembno oz. zelo pomembno

Preliminarni podatki ne odražajo stanja v populaciji, saj so bili pripravljeni na manjšem, pilotnem vzorcu.

Viri

1 World Health Organization. Guideline: Potassium intake for adults and children.Geneva, World Health Organization (WHO), 2012.

2 World Health Organization. Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2012.