Državni zbor Republike Slovenije je Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 sprejel julija 2015 (Uradni list RS, št. 58/15). Namen nacionalnega programa je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev Slovenije od zgodnjega obdobja življenja do pozne starosti. S tem se želi zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev, zmanjšati pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni in okrepiti vzdržnost zdravstvenega sistema.

Kot je navedeno v programu, so strateški cilji naslednji:

  1. Povečati delež dojenih otrok;
  2. Povečati delež tistih, ki vsakodnevno zajtrkujejo;
  3. Povečati uživanje zelenjave in sadja
  4. Zmanjšati delež prebivalcev s čezmerno telesno maso in debelih;
  5. Zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni;
  6. Zmanjšati delež podhranjenih in funkcionalno manj zmožnih starejših in bolnikov;
  7. Zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli;
  8. Zmanjšati vsebnost transmaščob v živilih.

Več o nacionalnem programu si lahko preberete TUKAJ.

Operativni prenos ukrepov iz nacionalnega načrta se prenese v akcijske načrte, ki so usmerjeni tako v dolgoročne kot kratkoročne kazalnike in so podlaga za spremljanje izvajanja nacionalnega programa. Trenutno aktualni akcijski načrt vključuje obdobje do leta 2022.

Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 je bil pripravljen Akcijski načrt za zmanjševanje vnosa soli pri prebivalcih Slovenije do leta 2020. Akcijski načrt je sicer že pretekel, v kolikor vas zanima, pa si o njem lahko preberete spodaj.

Akcijski načrt za zmanjševanje vnosa soli pri prebivalcih Slovenije do leta 2020 vključuje sodelovanje države, strokovne javnosti, zdravstvenih ustanov, živilskopredelovalne industrije in gostinskih obratov na eni strani ter ozaveščanje porabnikov o problematiki prekomernega vnosa soli na drugi strani.

Namen strategije nacionalne promocijske kampanje zmanjševanja soli v prehrani je prek trajnejšega sodelovanja z živilskopredelovalno industrijo doseči postopno manjšo vsebnost soli v skupinah živil, ki so na podlagi raziskave pomemben vir soli v prehrani Slovencev. Cilj je doseči tudi večjo ozaveščenost prebivalcev in ponudnikov prehrane o pomenu zmanjšanja soli v prehrani, in sicer z izbiro manj slanih živil in zmanjšanim dosoljevanjem, kar se bo izvedlo v obliki nacionalne promocijske kampanje. Vzporedno je treba sodelovati z gostinsko-turističnimi obrati, obrati javne prehrane, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, bolnišnicami, domovi za starejše, s cateringi, z nevladnimi organizacijami itd. Namen promocijske kampanje zmanjševanja soli v prehrani je doseči tudi usklajeno delovanje zdravstvenih delavcev na področju zniževanja in učinkovitejšega obvladovanja povišanega krvnega tlaka in drugih dejavnikov tveganja za kardiovaskularne in cerebrovaskularne bolezni.

Večletni program načrtnega zmanjševanja uživanja soli pri prebivalcih Slovenije prek živilskopredelovalne industrije in gostinskih obratov ter njegovega spremljanja bo ob podpori strokovne javnosti pripeljal do zastavljenega cilja, tj. dnevnega vnosa soli pri odraslem prebivalcu Slovenije do 5 gramov dnevno. Oblikovanje in večletno izvajanje nacionalnega programa za zmanjšanje vnosa soli, predvsem prek sodelovanja z živilsko industrijo, je v tem času eden največjih javnozdravstvenih izzivov, ki lahko na osnovi dokazov pomaga učinkoviteje obvladati številna javnozdravstvena bremena. Akcijski načrt sodelovanja z živilskopredelovalno industrijo vključuje postopno od tri- do desetletno zmanjševanje soli v določenih živilih, za od 3,8- do 5,8-odstotno zmanjšanje v posameznem letu.

Program zmanjševanja uživanja soli vključuje naslednje pomembne partnerje: