Natrij

Natrijevi ioni so najpogosteje zastopani pozitivni ioni (kationi) zunajcelične tekočine; pretežno določajo njen volumen in osmotski tlak. Imajo pomembno vlogo pri ravnotežju kislin in baz v telesu ter v prebavnih sokovih. Le majhen del natrija je v znotrajcelični tekočini, tam pa je pomemben za membranski potencial celičnih sten in aktivnost encimov.

Celotna količina natrija v telesu znaša pri novorojenčku 5,5 g (241 mmol), moškem 100 g (4.348 mmol) in pri ženski 77 g (3.348 mmol). Med nosečnostjo se zaradi porasta materine zunajcelične tekočine pojavijo dodatne potrebe, tj. 3 mmol dnevno, in med dojenjem zaradi ustrezno visoke vsebnosti natrija v materinem mleku (6 mmol/l) dodatne potrebe, tj. 6 mmol dnevno. Te potrebe se zlahka pokrijejo z vsebnostjo kuhinjske soli v hrani.

Pri odraslih so kot nujne izgube ugotovili naslednje količine natrija:

  • urin in blato: 1 mmol/dan,
  • koža: 2–4 mmol/dan.

Znoj vsebuje povprečno 25 mmol natrija na liter. Ker so lahko podnebni vplivi in fizična aktivnost zelo različni, naj bi minimalen vnos znašal 550 mg (24 mmol) natrija dnevno. Ta vrednost ustreza slabemu 1 mmol natrija (23 mg) na 100 kcal. Ob močnem potenju se izgubi več kot 0,5 g natrija na liter znoja; ustrezno se poveča potreben vnos. Pri težkem delu oziroma visokih temperaturah, ko se človek prekomerno poti, so dnevne potrebe lahko tudi okoli 10 g soli dnevno.

Hiponatriemija

hiponatriemiji govorimo, ko je koncentracija natrija v plazmi nižja od 136 mmol/l; je posledica povečanega razmerja med celotno količino vode v telesu in celotno količino natrija v telesu. Primarno pomanjkanje natrija je redko, saj ga dnevna prehrana vsebuje dovolj. Sekundarno pomanjkanje pa je lahko povezano z boleznimi prebavne poti, ledvic, pojavlja se pri zastrupitvi z vodo in močnem znojenju. O hipernatriemiji pa govorimo, ko koncentracija natrija v plazmi naraste nad 150 mmol/l; je posledica izgube vode, zaradi prekomernih izgub topljenca (hipernatriemična dehidracija), zaradi prekomernega vnosa topljencev (zastrupitev s solmi) ali zaradi obojega.

Raziskave v veliko državah kažejo povezavo med porabo kuhinjske soli (natrija, ki ga ta vsebuje) in pogostostjo povišanega krvnega tlaka (vir). Odvisno od genetskega nagnjenja obstajajo ljudje, ki se na vnos kuhinjske soli, kakršen je običajen v industrijskih državah, odzovejo s povišanim krvnim tlakom. Nasprotno pa prehrana z malo kuhinjske soli pri veliko bolnikih s povišanim krvnim tlakom tega znižuje.

Primerjava za izračun količine soli oziroma natrija: NaCl (g) = natrij (g) x 2,54

Klorid

Kloridni ioni so najpogosteje zastopani negativni ioni (anioni) zunajcelične tekočine. V visokih koncentracijah jih najdemo v hrbtenjačni tekočini in prebavnih sokovih, zlasti v obliki solne kisline (HCl) v želodcu. Znotraj celice nastopajo le majhne koncentracije kloridnih ionov. Kloridni ioni imajo pomembno vlogo pri ionski bilanci ter gospodarjenju s kislinami in z bazami.

Minimalen vnos kloridnih ionov molarno pretežno ustreza potrebam po natrijevih ionih. Izračunamo ga iz podatkov za natrijeve ione z množenjem z 1,5. Tudi dodatne potrebe po kloridnih ionih pri močnem potenju proporcionalno ustrezajo dodatnim potrebam po natrijevih ionih.

Ravnovesje vode in natrija v organizmu

Voda v telesu predstavlja dve tretjini mase, od tega 7-odstotni delež predstavlja voda v krvi, katere količina pa mora ostati konstantna. Ob normalnem, zdravem delovanju možganov in ledvic se organizem zlahka prilagaja tudi velikim spremembam vsebnosti vode. Količina vode v organizmu je odvisna od vsebnosti elektrolitov (eden izmed elektrolitov je tudi natrij). Izgubo vode nadomestimo s pitjem; tako ohranimo normalno količino krvi in sestavo elektrolitov v njej. Koncentracija natrija v krvi je zelo dober kazalnik količine vode v telesu. Organizem s svojimi regulacijskimi sistemi ohranja konstantno vsebnost vode in s tem koncentracijo natrija v krvi.

Ob povečanju koncentracije natrija v krvi se zgodijo

  • zadrževanje vode v telesu,
  • pojav žeje in
  • zmanjšanje količine seča.

Ob prenizki koncentraciji natrija v krvi pa se pojavi

  • povečano izločanje vode iz ledvic in posledično
  • povečanje koncentracije natrija v krvi.