Izvedenih je bilo kar nekaj raziskav z namenom pojasniti odziv organizma na zmanjšan vnos soli s hrano. Pri nekaterih raziskavah je bil vnos občutneje zmanjšan kot pri drugih.

Raziskave z manjšim zmanjšanjem vnosa soli in vzdrževanjem le-tega za 8–12 tednov so pokazale, da se potreba po soli zmanjša; količina soli, uživana pred zmanjšanjem, pa postane po njem celo neprijetna.

Viri

(1) BERTINO M, BEUCHAMP G K, ENGELMAN K (1982) Long-term reduction in dietary sodium alters the taste of salt. The American Journal of Clinical Nutrition 36: 1134-1144

(2) BEUCHAMP G K, BERTINO M, ENGELMAN K (1983) Modification of salt taste. Ann Intern Med. 98(5 Pt 2): 763-9

(3) BLAIS A S S SOD. (1986) Effect of dietary sodium restriction on taste responses to sodium chloride: a longitudunal study. The American Journal of Clinical Nutrition 44: 232-243.